Savox Multipurpose Giant Servo Horn Set (8) SAV-SH40

Savox Spares

Savox Multipurpose Giant Servo Horn Set (8) SAV-SH40
Brand: Savox
Part Number: SAV-SH40
RRP: £5.99. Save £0.30
Availability:    Good Stock
EAN: 4710006990583
Save:   Add to wishlist
Our Price: £5.69
Savox Multipurpose Giant Servo Horn Set (8)
Manufacturer: Savox
Part Number: SAV-SH40
RC Accessories Sub Type: Servo Horns